Niepodlegające Ustawie

Wersja archiwalna z dnia 23.06.2020
OGŁOSZENIE O PRZETARGU SAMOCHODU SLUŻBOWEGO - pobierz plik
- załacznik n 1 - formularz oferty
- załącznik nr 2 - wzór umowy
- załącznik nr 3 protokół zdawczo-odbiorczy
- załącznik nr 4 - klauzula informacyjna

Informacja o nieopłatnym przekazaniu samochodu słuzbowego - pobierz plik

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na prowadzenie obsługi bankowej - pobierz plik

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie obsługi bankowej PINB dla miasta Przemyśla

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie RODO

załącznik nr 5 klauzula informacyjna

zaproszenie do składnia ofert z dnia 07.02.2020 r.

Zamówienia publiczne niepodlegające Ustawie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodu osobowego pobierz plik
Podpisał: Dagmara Palko
Dokument z dnia: 07.02.2020
Dokument oglądany razy: 8 968
Opublikował: Jerzy Misiura
Publikacja dnia: 23.06.2020
 
wydruk z dnia: 5.12.2020 // bip.mprzemysl.pl