mapa strony   |   kontakt   |

Obszar i zakres działania

Obszar (terytorialny zakres) działania Inspektoratu obejmuje Przemyśl – miasto na prawach powiatu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla jako organ administracji publicznej pierwszej instancji, wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej. Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego, dokonuje ponadto czynności inspekcyjno-kontrolnych przypisanych organom nadzoru budowlanego stopnia powiatowego.

Powiatowy Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla.

Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla jest organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dagmara Palko
Dokument z dnia: 21.06.2017
Dokument oglądany razy: 1 690
Opublikował: Rafał Włodek
Publikacja dnia: 21.06.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl