mapa strony   |   kontakt   |

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową należy wnosić gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Wodna 11) lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zmn.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie pozwolenia/ zaświadczenia lub z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii, dlatego składający wniosek / dokument lub dokonujący zgłoszenia jest zobowiązany załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Wykaz przedmiotów, wysokości stawek opłaty oraz zwolnień reguluje w/w ustawa.

Dowód zapłaty (np. potwierdzenie przelewu za pośrednictwem internetu) powinien precyzyjnie opisywać czego dotyczy opłata skarbowa.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dagmara Palko
Dokument z dnia: 21.06.2017
Dokument oglądany razy: 2 103
Opublikował: Rafał Włodek
Publikacja dnia: 21.06.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl