mapa strony   |   kontakt   |

Skargi i Wnioski

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie w godzinach pracy tj

poniedziałek - piątek od godz. 7 30 do godz. 15 30 ,


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10 00 - 1400 w siedzibie Inspektoratu.

Skargi i wnioski do Inspektoratu można składać w następujący sposób:
- pisemnie,
- telegraficznie lub za pomocą dalekopisu,
- faksem,
- ustnie do protokołu,
- pocztą elektroniczną na adres: pinb@mprzemysl.pl

Skargi i wnioski, które wpływają do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla rozpatrywane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr 5, poz46).


e-mail: pinb@mprzemysl.pl

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dagmara Palko
Dokument z dnia: 20.05.2021
Dokument oglądany razy: 2 421
Opublikował: Jerzy Misiura
Publikacja dnia: 20.05.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl